Vragen

Wij hebben al een langlopende verzekering afgesloten.
Bestaande doorlopende verzekeringen blijven gewoon bestaan. Het is wel zaak dat u XS VvE Beheer hierover informeert. XS VvE Beheer is overigens niet bevoegd verzekeringszaken af te handelen.

 

Is een extra ledenvergadering altijd noodzakelijk om XS VvE Beheer aan te stellen als beheerder? Kan het bestuur dit niet zelf afhandelen?

De ledenvergadering is het belangrijkste orgaan binnen de VvE. Deze neemt het besluit om een beheerder aan te stellen. U kunt deze extra ledenvergadering ook schriftelijk behandelen. Een handtekening van alle eigenaars onder de notulen is voldoende.

 

 

Kan ik XS VvE Beheer bellen als er lekkage of verstopping is?
XS VvE Beheer gaat ervan uit dat u zelf het dagelijks technisch beheer uitvoert. Dit betekent veelal dat u een reparatiefirma belt om de zaak op te lossen. U hoeft gelukkig niet zelf uw overall aan te trekken.

 

 

Hoeveel tijd kost het om bij XS VvE Beheer operationeel te zijn.
Bij XS VvE Beheer bent u snel operationeel. Het is een kwestie van alle benodigde stukken aanleveren. Zie hierover meer onder het onderwerp ‘aanmelden’.
De boekjaren van veel VvE’s lopen gelijk aan het kalenderjaar. U kunt zich echter op ieder moment van het jaar aanmelden en kunnen wij uw (financiële) administratie van het lopende boekjaar eventueel met terugwerkende kracht op orde brengen.