Wat kunnen wij voor uw VvE betekenen?

XS VvE Beheer legt de basis voor administratieve en financiële ontzorging van uw VvE. Wij zijn voor het bestuur een ondersteuning in de uitvoering van hun taken. Daartoe hebben wij  goed gekeken en geluisterd naar de wensen die er op dit gebied leven binnen de VvE’s. Op basis daarvan hebben wij ons basispakket samengesteld dat ondermeer de volgende zaken voor uw VvE professioneel regelt:

  • het inrichten van de administratie en invoeren van de basisgegevens aan de hand van de splitsingsakte en verwerking / actualiseren van eigenaars gegevens in de administratie,

  • het opstellen van de begroting en voorstellen doen voor de maandelijkse VvE bijdragen,

  • het incasseren en administreren van de maandelijkse bijdragen en indien nodig aanmanen van de nalatige eigenaren,

  • het betalen en administratief verwerken van goedgekeurde facturen,

  • het bijhouden van de boekhouding van de VvE,

  • het verzorgen van de jaarrekening (balans en exploitatierekening) van de VvE,

  • het desgevraagd informeren van externe partijen, zoals Kamer van Koophandel, makelaars, notarissen en dergelijke.

  • advisering over en verwerking van Meerjaren onderhoudsplannen (MJOP).

Dit vormt de basis voor het goed functioneren van uw VvE. En met name voor het bestuur geeft dit een stuk verlichting in werkdruk en tijd, waardoor zij zich met andere belangrijke zaken, zoals onderhoudskwesties, voorbereiding van de jaarvergadering e.d. kunnen bezighouden.