Het tarief van ons basispakket

XS VvE Beheer richt zich op de kleinere VvE’s tot en met ca. 20 appartementsrechten. Juist in dit segment is vaak veel behoefte aan professionele ondersteuning tegen een betaalbare prijs. Voor het basispakket berekent XS VvE Beheer € 125,00 inclusief BTW (prijspeil 2021) per appartementsrecht per jaar, bestaande uit woning, winkel of bedrijfsruimte. Voor een appartementsrecht bestaande uit berging of parkeergelegenheid geldt een tarief van
€ 19,10 inclusief BTW (prijspeil 2021). Niet in deze prijs inbegrepen is de eventuele verrekening van stook- en/of waterkosten. Hiervoor geldt een toeslag van € 50,00 inclusief BTW per appartementsrecht per jaar.
De eenmalige opstartkosten bedragen € 65,00 inclusief BTW.  (Op de beheervergoeding vindt een jaarlijkse indexering plaats van 3%).

 

Het tarief van ons basispakket is scherp te noemen. Immers, wij zijn van mening dat onze dienstverlening voor een zo groot mogelijke groep kleinere VvE’s bereikbaar moet zijn.  Voor net iets meer dan € 10,00 per maand per eigenaar houden wij uw administratie professioneel op orde.

U kunt de dienstverlening desgewenst uitbreiden met aanvullende diensten door onze samenwerkingspartners zoals:

  • Meerjaren onderhoudsplan (MJOP opstellen inclusief bouwkundige opname ter plaatse: prijs op aanvraag)

  • Ondersteuning bij vergaderingen (Bijwonen en adviseren bij de vergadering: € 65,00 per uur incl. BTW,
    excl. reistijd en reiskosten.)