Wat doet u zelf voor de VvE?

Met de dienstverlening van XS VvE Beheer voldoet uw VvE aan alle wettelijke eisen en blijft  uw administratie
up-to-date. Maar het besturen van een VvE behelst meer dan dat. Zo zult u zelf zorg dienen te dragen voor ondermeer:

  • het voorbereiden en uitroepen van de vergaderingen (XS VvE Beheer helpt u daar bij),

  • dagelijks technisch beheer,

  • afhandelen van onderhoudsklachten,

  • handhaving van de leefomgeving, zoals bepaald in het splitsingsreglement en/of huishoudelijk reglement,

  • schademeldingen / afhandelingen bij de verzekeringsmaatschappij.