Invulformulier voor info aanvraag met offerte

Gegevens van de VvE

Naam van uw VvE:

Vestigingsplaats:

Aantal woonappartementen:

De huidige situatie m.b.t. beheer van de VvE: (geen beheer/ wij doen het beheer zelf / beheer uitbesteed)

Gegevens van de contactpersoon van de VvE:

Naam contactpersoon:

Straat en huisnummer:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer:

E-mail (verplicht):

Opmerkingen: