Waarom XS VvE Beheer
Van de bijna 100.000 verenigingen van eigenaren (VvE’en) is 82 % niet groter dan 10 appartementen. Veel van deze kleine VvE’en functioneren niet of nauwelijks en leiden veelal een slapend bestaan. De nieuwe appartementenwet van mei 2005 dwingt hen hierin verandering te brengen. Iedere VvE - en dus ook de kleine VvE - moest vóór 1 mei 2008 over een reservefonds beschikken voor het uitvoeren van (groot) onderhoud. Veel kleine VvE’en ontbreekt het aan kennis en deskundigheid, waarvoor grote VvE’en veelal een professioneel beheerkantoor inhuren. Maar deze zijn voor kleine VvE’en meestal te duur en/of  zijn deze vaak niet interessant voor het professioneel beheerkantoor gezien de kleine omvang. 

XS VvE Beheer is een betaalbaar, digitaal beheerconcept dat speciaal is ontwikkeld voor kleine verenigingen van eigenaren van 2 t/m ca. 15 appartementen. Want,  waarom zou u als appartementseigenaar in een kleine VvE meer betalen dan nodig is omdat u klein bent? Daarom steekt XS VvE Beheer u de helpende hand toe tegen een betaalbare prijs. XS VvE Beheer gaat er dan wel vanuit dat u als appartementseigenaren een aantal dingen zelf doet, zoals vergaderen en klein technisch beheer. Wij zorgen voor het secretariaat en de administratieve ondersteuning. Sinds juni 2012 is XS VvE Beheer in het bezit van het SKW certificaat voor Beheerders van Verenigingen van Eigenaars.

Visie op VvE Beheer
De initiatiefnemers: VvE Belang (Belangenorganisatie voor Appartementseigenaren) en Twinq (VvE-automatisering) willen een constructieve bijdrage leveren aan het beheer van de appartementen in kleine VvE’en tegen een betaalbare prijs. XS VvE Beheer is opgericht als stichting, omdat zij geen winstoogmerk heeft.

Over de naam XS VvE Beheer
De letters XS staan voor eXtra Small, uitsluitend voor kleine VvE’en van 2  t/m ca. 15 appartementen. Als je XS uitspreekt als ‘Access’ betekent het toegang of toegankelijk, onder meer omdat de eigenaren 7 dagen per week, 24 uur per dag toegang hebben tot hun eigen administratie via internet.